What do you want to search for?

white decorative stripes white decorative stripes

Turvalisus

INFOTURVE
KUI TEENUS

Kuidas lisame väärtust

Tänapäeval on tõhusa küberturvalisuse tagamine eriti keeruline, sest seadmeid on rohkem kui inimesi. Ründajad muutuvad üha targemaks ja leidlikumaks. Tulemüürid ja viirusetõrje ei kaitse enam täielikult küberohtude eest ja liigagi tihti ei tea ettevõttest keegi, mis toimub – kuni on liiga hilja.

Digiteerimine on tekitanud organisatsioonide IT-osakondades oskustöötajate ja ressursside puuduse. Kui IT-osakond tahab suureneva küberohuga sammu pidada, on vaja uusi teadmisi. Selle töö üleandmine infoturbespetsialistidele säästab ettevõtte ressursse ja võimaldab sel keskenduda kõige olulisematele ülesannetele.

Pedabi küberturbemeeskond aitab ettevõtetel tuvastada turvanõrkusi, hallata kogu IT-taristu andmeid ning eristada tegelikke ja näilisi ohte.

Meie turvaosakond keskendub tehnoloogialahendustele ja protsessidele, mis vähendavad märkimisväärselt digiohte. Ettevõtted peavad suutma tuvastada oma süsteemide, arvutivõrkude ja seadmete kriitilisi õnnetusi ja kõrvalekaldeid võimalikult kiiresti. Küberründed kujutavad endast tõsist ohtu ja neil võivad olla ettevõttele pöördumatud tagajärjed.

MEIE pakkumine

white decorative stripes white decorative stripes

„Kasutajate harjumused ja ohtude iseloom on muutunud ning tavapärastest infoturbemeetoditest nagu viirusetõrje ja tulemüürid enam ei piisa. Võimaldame ettevõtetel keskenduda oma põhitegevusele ja jätta infoturbega seotud probleemid meie hooleks!“

Digiohud 2020–2025

Kahjurvara, lunavara, suhtlusrünne ja õngitsemine on kõige sagedasemad küberründed, mis võivad ettevõtteid kahjustada. Tänapäeval kasutavad küberkurjategijad ära häkkimisvahendeid ja -meetodeid ning IT-osakondadel on nendega palju raskusi. Häkkerite kõige edukamate rünnete korral ei märka ettevõtted sissetungi ega seda, et keegi nende arvutisüsteemides nuhib.

Digiohtude eest kaitsmiseks peaksid ettevõtted teadma järgmist.

  • Tulemüürid ja viirusetõrje pakuvad ettevõttele algelist turvalisust, kuid ei kaitse keerukate turvaohtude eest. Riski vähendamiseks ja eeskuju näitamiseks peavad ettevõtted kaitsma end kõrgemal tasemel kui oli vajalik vaid paar aastat tagasi.
  • Küberrünnete arv kasvab. Hiljutine, uuring milles osales 1200 ettevõtet, näitas, et 71 protsenti oli kannatanud vähemalt ühe andmerikke tõttu, samas kui 46 protsendil oli see toimunud viimase aasta jooksul (võrreldes eelmise aasta 26 protsendiga).
  • Töötajad ei ole teadlikud. Paljud küberründed kasutavad ära töötajate teadmatust õngitsemise ja muude suhtlusrünnete suhtes, mille eesmärk on varastada tundlikku teavet, nagu paroolid või pääsukaardid või -koodid.
  • Enamikku küberturvalisusega seotud jõupingutusi juhivad tehisintellekt ja masinõpe. Tehisintellekti ja masinõppe algoritme saab kasutada sündmuste tuvastamise ja reageerimise kiirendamiseks, ettevõtet ähvardava ohu tuvastamiseks ja sellest teada andmiseks ning juhtide olukorrateadlikkuse suurendamiseks, et neil oleks ettevõtte turvaseisust terviklik ülevaade. Cisco aruande järgi kasutavad umbes 87 protsenti USA küberturvalisuse spetsialistidest tehisintellekti ja 34 protsenti infoturbetöötajatest sõltuvad täielikult masinõppest.
  • Parem vastavus nõuetele ja parem aruandlus. Õigusaktide nõuded IT-aruandlusele ja -seirele muutuvad lähitulevikus kahtlemata karmimaks. Uues Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) on oluline põhimõte see, et teave isikuandmete töötlemise kohta esitatakse selgelt ja seda ei varjata. See tähendab, et IT- ja infoturbetöötajad peavad olema andmete kogumise, töötlemise, säilitamise ja kustutamise suhtes ettevaatlikud.

 

Uuring

Cisco