What do you want to search for?

white decorative stripes white decorative stripes

Turvaseire.
Automatiseeritud infoturbe seirelahendus teie ettevõttele

Turvaseire.
Automatiseeritud infoturbe seirelahendus teie ettevõttele

Kasutajate harjumused ja ohtude iseloom on muutunud ning tavapärastest infoturbemeetoditest nagu viirusetõrje ja tulemüürid enam ei piisa. Pakume ettevõtetele võimalust keskenduda oma põhitegevusele ja jätta infoturbega seotud probleemid meie hooleks!

Kasu teie ettevõttele

 • Võimalus keskenduda täielikult ettevõtte põhitegevuse arendamisele.
 • Kõrvaldate ettevõtte mainet kahjustavad ohud.
 • Kaitsete ettevõtet töötajate tahtliku või tahtmatu kahjuliku tegevuse ja väliste ohtude eest (kahjurvara, häkkerid).
 • Turvasündmuste selge ajaloo säilitamine ja väärkasutuse õigeaegne tuvastamine.
 • Kulutate vähem aega ja parandate vastavust õigusaktide nõuetele, sealhulgas isikuandmete töötlemise eeskirjadele.

Kuidas see töötab

 • − Automatiseeritud infoturbe seirelahendus.
 • − Ettevõtte süsteemides toimuvate turvasündmuste kajastamine reaalajas.
 • − Kõiki sündmusi säilitatakse turvalisel ja läbipaistval viisil.
 • − Ohtude tuvastamine ja tähtsuse järjekorda seadmine.
 • − Halvima juhtumi hoiatused.
 • Süsteem rakendab automaatselt esialgseid meetmeid, et vähendada kahju.

Paketti kuulub

 • Lätis paiknev sertifitseeritud andmekeskuse infoturbe seiresüsteem (SIEM), mis kogub automaatselt teie ettevõtte süsteemide ja arvutivõrgu andmeid.
 • Turvaline lahendus, kus talletatud teave on kättesaadav ainult teile.
 • Logifailide ja võrguliikluse teabe automaathaldus.
 • Automaatteated turvarünnete ja -intsidentide korral.
 • Tuvastatud turvasündmusi kontrollitakse ja teavet täiendatakse uusimate andmetega tugevaimast rahvusvahelisest küberohu andmebaasist (X-Force Threat Intelligence).
 • Süsteemi turvanõrkuste tuvastamine ja nendest teada andmine.
 • Logifailide ja sündmuste ajaloo säilitamine sündmuste uurimise eesmärgil – äriasutuste korral 3 kuud ja riigiasutuste korral 6 kuud (säilitamisaega saab lisatasu eest pikendada).
 • Kiire kasutuselevõtt 1–3 tööpäeva jooksul.

quote

See on teie ettevõtte jaoks justkui 360-kraadise vaatega turvakaamera

Võtke meiega ühendust

Miks valida teenusepakkujaks PEDAB?

Aitame teil säästa ettevõtte ressursse, kaitsta end võimalike ohtude eest ja keskenduda ettevõtte kasvule. Kogenud infoturbespetsialist jälgib teie ettevõtte süsteemide turvasündmusi ja teatab leitud ohtudest. Täieliku seire tagamiseks kasutatakse automatiseeritud infoturbelahendust, mis võimaldab teil jälgida kõikide seadmete ja süsteemide kasutajaid, analüüsida ettevõttes toimuvat ning säilitada turvaliselt IT-süsteemide ja võrgutegevuste ajalugu. Lahendus kasutab maailma juhtivat turvasündmuste ja -intsidentide haldamise tehnoloogiat. Pakkudes seda Baltikumi klientidele kohaliku pilveteenusena, tagame parima hinna, kõrgetasemelise turvalisuse ja kasutuselevõtu vaid mõne päeva jooksul.

Pakkumine tehti koostöös IBM-iga PEDAB IBM Partner logo

Võtke meiega ühendust